اطلاع رساني درباره پنجمين همايش پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي آبان 1389 سبزوار

ردیف

نام نویسنده

عنوان مقاله

وضعیت

۱

الهام اخلاقی

آسيب شناسي نحوه آموزش اصلاحات زبان فارسي به غير فارسي زبانان و ارائه راهكار

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۲

دكترمسلم ذوالفقارخاني

ني نامه مولانا از منظر منطق مكالمه باختين

 

چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

 سخنرانی

۳

دكترمسلم ذوالفقارخاني

نقد طبيعت گرا: مسايل و مفاهيم آن

 چاپ چکیده

۴

دكتر عليرضا نبي لو

نقد ادبي در نگاه مولانا

بررسي ديدگاه هاي نقد ادبي و بوطيقاي مولوي

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

سخنرانی

۵

لیلا عرفانیان

بررسي رابطه صورت و معنا در انواع مختلف واژه و احتمال تقدم آموزش واژگان بسيط نسبت به مركب و اشتقاقي

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۶

دکتر مهوش واحددوست

نامه نگاری در تاریخ بیهقی

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

سخنرانی

۷

حجت الله همتی- دکتر بهمن نزهت

شيوه ي تفسيري مولوي در كتاب فيه ما فيه

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۸

دکتر حسین فقیهی

نقد ساختاري سفر سوختن

(سروده فاطمه راكعي)

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۹

دكتر سيد احمد حسيني كازروني

نقد و بررسي درونمايه هاي شعري قيصر(با تكيه بر مظمون گرايي وي

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

سخنرانی

۱۰

قاسم نامدار

ظرفيت هاي ادبيات داستاني دفاع مقدس

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۱

مینا بهنام

بررسي شعر«اي مرز پرگهر..» فروغ فرخزادبر بنياد نظريه ي واسازي ژاك دريدا

 

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

سخنرانی

۱۲

 

 

 

۱۳

آرزو ابراهیمی-دکتر یدالله جلالی

بررسی و تحلیل افکار و آثار مصطفی رحیمی

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۴

علي ضياءالديني-دکترابوالقاسم رادفر

« جلوه های آیرونی نمایشی در شعر احمد شاملو»

 

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۵

دکتر احمد رضی

آسیب شناسی نقد ادبی در ایران

 

چاپ چکیده/

سخنرانی

۱۶

دکتر احمد شامیان

 نیمای تمثیل پرداز

 

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش 

۱۷

مرضیه خافی

طبیعت­گرایی در شعر نادر نادرپور و فروغ فرّخ­زاد

 

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۸

رضا حسینی

 

 

۱۹

دکتر آرش اکبری مفاخر- رقیه شیبانی

بازشناسي شخصيت­هاي اسطوره­اي و حماسي براي كودكان

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

سخنرانی

۲۰

دكتر مهدي شريفيان-سيدحسين جعفري

هنجارگريزي در زبان شعري نصرت رحماني

 

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

 

۲۱

الناز عزتی

نقد اساطيري گياه و پيوند آن با عنصر شخصيت در داستان هاي كوتاه

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۲۲

دكتر محمدرضا پهلوان نژاد-لیلا عرفانیان

بررسي رابطه نحو و معنا شناسي

 

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۲۳

دکتر مریم مشرف

علم معاني و دستور گشتاري چامسكي

 

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۲۴

دكتر موسي محمودزهي

 

 

۲۵

دكتر محمد طاهري-معصومه سپهري

بررسي شیوه به کارگیری جريان سيال ذهن در" سنگ صبور" صادق چوبک

 

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۲۶

 

 

 

۲۷

راهيله زلفي-دكترمهوش واحددوست

تطبیق شخصیت رستم و آخیلوس درشاهنامه و ایلیاد

 

چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش/ 

۲۸

رضا قنبري عبدالمالكي

؟

 

۲۹

دكترزهرا آقا بابايي

نقد بینامتنی توصیف زیبایی در اشعار غنایی از آغاز تا قرن هشتم

چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۳۰

مرضيه ماهوكي

عدد چهار در دیوان خاقانی شروانی

 

چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۳۱

دكترقدرت اله طاهري

"شهسوار ایمان" در دیدگاه عطار نیشابوری و سورن کی یر کگور

 

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۳۲

دكتر محمد بهنام فر – زهرا فتحي شهري

ابهام هنری در شعر خاقاني

 

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۳۳

ابراهيم كنعاني

نگاهي پديدارشناختي به شعر «م . سرشك»

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۳۴

دكتر حسن تاج بخش

مفهوم پزشکی ابیاتی از مثنوی مولوی

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

سخنرانی

۳۵

مريم خليل خاني

 

 

۳۶

خديجه نورمحمدي

جریان سیال ذهن در داستان شرق بنفشه­ی شهریار مندنی پور

چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۳۷

 

 

۳۸

محبوبه اظهري- دكترسهيلا صلاحي مقدم

نقد روانكاوانه رمان سمفوني مردگان

 

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۳۹

مينا داداشي- دكتر مهوش واحددوست

بررسي اشعار معاصر در كتب درسي

چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۴۰

دكتر منوچهر جوكار

شيخ بهايي و عرفان اسلامي با تاكيد بر شعرهاي فارسي او

 

چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۴۱

دكترمريم روضاتيان

تحليل واكنش هاي رفتاري سيندخت در شاهنامه بر اساس نظريه مورنو

 

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۴۲

محمد دولت آبادي

بررسي نقش استناد در مقالات علمي پژوهشي و معرفي شيوه نامه هاي استنادي درون و برون متني

 

چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

سخنرانی

۴۳

طیبه جعفری

سلوك بي انتهاي كمال (رويكردي روان شناختي به پيامبر نوشته جبران خليل جبران

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۴۴

دکتر ماندانا هاشمی

تصوير ابليس در آثار عين اقضات همداني

چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۴۵

زینب مرادی

آسيب شناسي زبان فارسي امروز در پاسخگويي به فرهنگ واژگان معماري ايراني

 

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۴۶

لیلا حجازی

مثنوي معنوي مولوي نقد ساختار گرايانه : قطب هاي استعاري و مجازي دراختلاف كردن در چگونگي و شكل پيل

 

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۴۷

 

 

 

۴۸

یدالله رحیمی

علم وشعور اشياي مادي با تكيه برمثنوي معنوي

 

چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۴۹

دکتر تورج عقدایی

رويكرد ملك الشعراي بهاربه مسايل ديني و عرفاني

 

۵۰

مينا داداشي جابري- دكتر مهوش واحد دوست

بررسي اشعار معاصر در كتب درسي اموزش وپرورش

چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۵۱

زهرا شاد پورچوري- حميرا ذكريا زاده كا رسيداني

بررسي وتحليل دلايل اعتماد نيما به دكتر معين

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۵۲

دكتر فيروز فاضلي – كبري كاس پورتوچايي

درآمدي بر باز شناسي ادبيات نيمايي در شعر حميد مصدق

 

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۵۳

دكتر اسماعيل ملك اخلاق – ليلا درويشعلي پورآستانه

فرصت ها و چالش هاي آموزش مجازي در رشته ي زبان و ادبيات فارسي

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

سخنرانی

۵۴

حسنعلي كوثري لنگري

قافيه و رديف مباني و امكانات موسيقايي پايان نيم مصرع ها درديوان شمس

 

چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۵۵

دکتر یدالله شکیبافر

نوآوري هاي واعظ كاشفي سبزواري در بدايع الفكار

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۵۶

دکتر کاظم مهتدیانی

آثار مكتوب ملا حسين واعظ سبزواري

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۵۷

دكتر آرمين فاضل زاد – مريم خليل خانه

شناسايي و تحليل خطاهاي نوشتاري آلماني زبانان در يادگيري زبان فارسي بر مبناي جدول طبقه بندي خطاهاي كوردر

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۵۸

علی اصغر ملوندی

نقد و بررسي كنايه هاي امروزي

 

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۵۹

علي اكبر قاسمي گل افشاني

شاهباز سدره نشين (شرحي بربيت اول قصيده ي عيشنيه ي ابن سينا)

 

چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۶۰

 

 

۶۱

دكتر احمد علي زاده

آيينه ي صبح ، تاملي در (دويست و يك غزل صائب)

 

۶۲

دکتر رحیم کوشش

فاصله ي زيبايي شناختي

چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

سخنرانی

۶۳

دکتر زهرا آقابابایی

نقد بينا متني توصيف زيبايي در اشعار غنايي از آغاز تا قرن 8

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۶۴

اكرم السادات مير محمدي – دكتر علي اصغر مير باقري فرد

تحليل جايگا ه خوف و رجا و نقش آن در معنا بخشي زندگي

 

۶۵

دكتراسحاق طغياني – زهره مشاوري

براعت استهلال در سخن نظامي

 

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۶۶

دكترعليرضا نيكويي – فاطمه كاسي

بررسي داستان كرم هفتواد (رويكرد چند منظري)

 

۶۷

دكترفاطمه مدرسي – زهرا نجفي

تاثير زبان مرصاد العباد بر غزليات حافظ

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۶۸

حسین کیخسروی

نبرد دين نمايي و اخلاق درداستان رستم و اسفنديار

چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

سخنرانی

۶۹

هدی پژهان

ادبیات و اقتصاد

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۷۰

دكترمهوش واحد دوست – فهري سليمان

نگرش تطبيقي به اسطوره هاي آفرينش

چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۷۱

دكتر رحيم كوشش- زهرا نوري

انزوا طلبي در شعر و زندگي فروغ فرخزاد

 

چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۷۲

دكتر مهوش واحد دوست – شبنم حق بين

شخصيت بوسهل در تاريخ بيهقي

 

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۷۳

دكترمهين ناز مير دهقان – عاطفه محمدي

تحليلي تقابلي از گويش گرگاني و زبان فارسي معيار

 

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۷۴

دكترمهين ناز مير دهقان

سبك و عوامل انسجامي  در مجموعه داستانهاي قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب ‹ازآثارمهدي آذر يزدي›(

 

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

سخنرانی

۷۵

مهدي دهرامي – فائزه سوزنده

چرا حافظ ايهام را برگزيد؟

 

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۷۶

دكتر محمد ريحاني – غلام رضا معروف

تاثير ساختار سه گانه ي سوره ي حمد بر آغازيه هاي نظم و نثر فارسي

چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

سخنرانی

۷۷

دكتر عليرضا نيكويي

فراروي از نظام ها و شبكه هاي تقابلي در مثنوي مولوي

 

۷۸

محمد ياوري نسب – حسن قمي

تحليل گفتماني – دستوري داستان سلوك دولت آبادي

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۷۹

ليلا خواجوي نژاد – دكتر محمد علي محمودي

بررسي ساختار تداعي در رمان سمفوني مردگان

 

چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۸۰

دكتر فرزاد قائمي

تحليل داستان كيخسرو در شاهنامه براساس روش نقد اسطوره اي

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

سخنرانی

۸۱

محمد امير مشهدي-سعيده رضي خادمي

تشبيه در شعر عماد فقيه كرماني

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۸۲

اميدياسيني-دكترمهدي شريفيان-فخرالدين رضايي

آرمان شهر در نمايشنامه هاي بهرام بيضايي

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

 

۸۳

فرزانه علوي زاده

تلميحات و اشارات در غزليات سنايي

 چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

سخنرانی

۸۴

فاطمه نگاري -دكتر محمد علي محمودي

بررسي زبان شخصيت ها در رمان شازده احتجاب

چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش 

۸۵

سهيلا رضايي مهر

نمود روانشناسي كنايه در پرتو اشعار حافظ

 /چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۸۶

رضا حيدري

( فايل باز نشد)

 

۸۷

امين مقدم

( فايل باز نشد)

 

۸۸

اميد ياسيني-دكترفاطمه مدرسي

عنصر مسلط در شعر حميد مصدق

 

۸۹

گودرز حسين زاده

(فابل باز نشد)

 

۹۱

محسن اكبرآبادي-يداله رحيمي

غم غربت حافظ

 

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۹۲

زهره خادم -نگار داوري اردكاني-نگار ايل غمي

 

برنامه ريزي زبان آموزي در حوزه تدوين كتاب درسي ...

/چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش 

۹۳

دكتر محمدرضا وصال

نقد زبان شناختي آثار ناصرالدين منشي

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۹۴

سيد رزاق رضويان

جايگاه و نقش قهرمان پروبلماتيك در رمان هاي رئاليستي

چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۹۵

دكتر مريم صادقي گيوي - خديجه ططري

تبيين سير ارتباطات انساني در شاهنامه فردوسي

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۹۶

دكترشهلا شريفي -محبوبه نورا

آسيب شناسي ترجمه هاي متون ادبيات فارسي: بررسي موردي ترجمه رباعيات خيام

 

/چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۹۷

دكتر غلامحسين شريفي -مرضيه عفتي

تاثير فرهنگ بومي بر داستانهاي جلال آل احمد و احمد محمود

 چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۹۸

دكترنادر مختاري افتراكي - احمد عليپور-صديقه ابراهيمي

شناخت فرهنگ و معارف ديني در آينه ي ادبيات فارسي

 

۹۹

دكتر خديجه حاجيان - دکترسعيد بزرگ بيگدلي

بررسي سير تاريخي و موضوعي مقالات حافظ پژوهي از آغاز تا سال 1380

 چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

سخنرانی

۱۰۰

محمد عابدي

(فايل باز نشد)

 

۱۰۱

سپيده جواهري

گفتگو و گفتمان در تاريخ بيهقي

 چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۰۲

دكتر محسن پناهي

(فايل باز نشد)

 

۱۰۳

 

 

 

۱۰۴

محمد مهدي مقيمي زاده

گونه شناسي قصه هاي مرزبان نامه بر حسب ساختار

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۰۵

عليرضا محمدي كله سر

درآمدي بر طنز عرفاني( نگاهي انتقادي به پژوهش هاي طنز)

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۰۶

دكتر حميد رضا قانوني

بيهقي نويسند اي منتقد( نگارش بيهقي با تكيه بر دانش هاي نوين زبان شناسي و روانكاوي)

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۰۷

زينب افضلي-زخرف خاني سمسكنده

بررسي اشعار رديه و طعن در ديوار ناصرخسرو

چاپ چکیده 

۱۰۸

فاطمه رحمتي اصل -دكترمحمد كاظم يوسف پور

بررسي ويژگي هاي شخصيت پردازي هنري در داستان هاي مثنوي معنوي

 چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۰۹

الهام نوبخت

بررسي مضمون در آثار داستاني بهرام صادقي

 

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۱۰

 

 

 

۱۱۱

- فهيمه مختاري - دكتر ابراهيم محمدي

الهه آبها از اسطوره تا حماسه

 چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۱۲

نازنين فاندر -دكترذوالفقار غلامي مهماندوستي

اسطوره ي جاودانگي در رمان جمشيد و جمك

 

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۱۳

فهري سليمان -دکتر مهوش واحددوست

نگرش تطبيقي به اسطوره هاي آفرينش

 

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۱۴

دكترمحمد علي محمودي- نجيبه بور- هادي بهي

 صداي غزل آب

 

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۱۵

رقيه آزاد كرد محله- دكتر فيروز فاضلي

تاثيرات موسيقيايي شاملو از نيما

 چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۱۶

دكتر محمد بهنام فر- محمد باقر تقوي زيرواني

ااساطير ملي و مذهبي در شعر خاقاني

 چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۱۷

مريم درپر

بررسي انسجام در شعر ( صداي پاي آب) از سهراب سپهري

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش 

۱۱۸

زهره مشاوري -دکتراسحاق طغياني

براعت استهلال در سخن نظامي

 چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۱۹

قهرمان شيري

نوع ادبي و ساختار در كليله و دمنه

 چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۲۰

 

 

 

۱۲۱

فاطمه فرهودي پور

بررسي كاركرد راهنما در تمثيل رويا

 چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش/ 

۱۲۲

نسرين منصوري فرد

تصوير سمبوليك شب در شعر نيما يوشيج

 چاپ چکیدهقابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۲۳

دكترجليل مسعودي فرد - منصور بدراقي

تاثير مفاهيم اصيل و بنيادين عرفان ايراني – اسلامي بر آثار عرفاني شريعتي

 

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

سخنرانی

۱۲۴

دكتر سهيلا صلاحي مقدم - معصومه سيار

طوطی نامه در بوته­­ی نقد ریخت­شناسی

 چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

سخنرانی

۱۲۵

مژده اصلاني

فايل باز نشد)

 

۱۲۶

مريم خليل خاني

(فايل باز نشد)

 

۱۲۷

دكتر علي اكبر سام خانياني -هادي جوادي امام زاده

چالشهاي آموزش متون نثر در رشته ي زبان و ادبيات فارسي

 چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش/ 

۱۲۸

دكتر مهوش واحددوست - زهرا نوري

حاجب در تاريخ بيهقي

 چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۲۹

دكترليلا حجازي -حسين علي اكبري

مثنوي معنوي مولوي و نقد ساختارگرايانه

 چاپ چکیده

۱۳۰

دكتر ليلا هاشميان- نسيم صالحي فر

بررسي سير روايت در رمان من گنجشك نيستم  مصطفي مستور

/چاپ چکیدهقابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۳۱

 

 

۱۳۲

دكتربيژن ظهيري ناو - سوران رجبي

بررسي نقش ادبيات كودكان و نوجوانان در رشد اجتماعي دانش آموزان

 چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

سخنرانی

۱۳۳

 

 

 

۱۳۴

يوسف عالي عباس آباد

(فايباز نشدل )

 

۱۳۵

محمدعابدي

(فايل باز نشد)

 

۱۳۶

فاطمه پاك نژاد

رئاليسم جادويي در داستان هاي منيرو رواني پور

 چاپ چکیده

۱۳۷

دكترغلامحسين شريفي

تركزاد سمرقند

 چاپ چکیده

۱۳۸

عبدالوحيد خرم- دكتر فاطمه مجيدي

جامعه شناسي قصايد انتقادي سنايي

 چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

سخنرانی

۱۳۹

سميه حاجتي - دكتر احمد رضي

عناصر ارتباط غير كلامي در داستان من گنجشك نيستم نوشته مصطفي مستور

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۴۰

دكترمحمد غضنفري

گفتمان طنز : ترجمه پذير يا ترجمه ناپذير

 چاپ چکیده

سخنرانی

۱۴۱

امين مقدم

(فايل باز نشد)

 

۱۴۲

بهاره نادري

آسيب شناسي كلاسهاي زبان و ادبيا ت فارسي

 چاپ چکیده

۱۴۳

فاطمه رحمانيان كوشكي - سميه كلهر

پري – زن در شعر نيما

 چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش/ 

۱۴۴

دكتر مريم شعبان زاده - سلطان كندراني

فرياد قالوا بلي ( بررسي مفهوم قرآني آيه ميثاق در شعر سنايي و حافظ)

 /انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۴۵

نيلوفر خوش زبان -دکتر نگار داوری اردکانی

تحليل نقش هاي معنايي، مقايسه اي موردي در سبك داستاني معاصر

 چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

سخنرانی

۱۴۶

دكترافسانه افتخار زاده

نقدي پسا استعماري بر چگونگي ترجمه شاهنامه توسط مترجمان

 چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۴۷

دكتراحمد غني پور -ملكشاه مرتضي محسني اسماعيل خاتميان

بررسي مضامين مشترك ميان شاهنامه فردوسي و ايلياد و اديسه هومر

 چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۴۸

دكتراحمد غني پور -ملكشاه سوگل خسروي

خاقاني در قلمرو مرثيه

 چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۴۹

دكتراحمد غني پور - محسن ابراهيمي

بازتاب واژه خورشيد در شعر خاقاني

 چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۵۰

دكتراحمد غني پور - سميرا نيكخواه

سيماي زن در هت اورنگ عبدالرحمن جامي

 چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۵۱

دكتراحمد غني پور -عبدالحميد همتي

تشبيه و تمثيل در قصايد توحيدي، عرفاني، اخلاقي خاقاني

 چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۵۲

دكتر مريم عاملي رضايي

نقد جامعه شناسي رمان جزيره سرگرداني

 چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

سخنرانی

۱۵۳

دكتر سعيد بزرگ بيگدلي - فرزاد كريمي

امثال و حكم در آينه آثار صوفيه ( بررسي سير تحول امثال و حكم در سه اثر مهم صوفيه  از قرن 5 تا 8 هجري

 

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

سخنرانی

۱۵۴

دكتر رحيم كوشش - علي صمدي

كاركرد اسطوره در اشعار احمد شاملو

 چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

۱۵۵

دكترشهلا شريفي- بهمن زندي سيلا سلطاني

بررسي ابزار انسجامي در كتب « بخوانيم» دوره ابتدايي و مقايسه آن با انشاهاي دانش آموزان پايه پنجم

 

چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

سخنرانی

۱۵۶

دكتر حسن بسّاك - مليحه سرابي

بررسي جشن هاي مهرگان و سده و بازتاب آن ها در تاريخ بيهقي

 چاپ چکیده

۱۵۷

دكتر مهين پناهي

شيوه علمي ابوريحان بيروني 

 چاپ چکیده/ انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

سخنرانی

۱۵۸

دكتر جليل مشيّدي

اقبال و ديالكتيك قرآن

 چاپ چکیده

۱۵۹

محبوبه اظهري- دکتر سهیلا صلاحی مقدم

نقد روانكاوانه رمان سمفوني مردگان اثر عباس معروفي

چاپ چکیده/انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

 

۱۶۰

دكتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد –دکترزهره نجفي

جايگاه رابطه همنشيني و جانشيني در نقد نشانه شناختي

چاپ چکیده/قابل انتشار در کتاب الکترونیکی همایش

سخنرانی

نوشته شده توسط دبیرخانه همایش در ساعت 14:1 | لینک  |